Διεθνής Ημερά των Νοσηλευτών 2015

Το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας

στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών Νοσηλευτριών εύχεται Χρόνια Πολλά σε όλους τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες  που σήμερα παρά τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες αγωνίζονται καθημερινά βελτιστοποιώντας και προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην κοινωνία και στους πολίτες.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses) και αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταμοιβής  στο έργο και την προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.

Το  φετινό θέμα  εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών  ICN  (www.icn.ch) είναι: 

«Νοσηλευτές: Μια δύναμη για αλλαγή - Ποιοτικά αποτελεσματικοί - Οικονομικά αποδοτικοί»  

Σύμφωνα με τον ICN το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας και την παγκόσμια κοινότητα.        

Οι Νοσηλευτές, ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της υγείας, έχουν την εμπειρία και την γνώση που θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και στην επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων  στους ασθενείς και στο γενικό  πληθυσμό.

Είναι σημαντικό οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να επικεντρώνονται στην  παροχή αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ως βασική προϋπόθεση  για την επίτευξη καλύτερης υγείας για όλους.

Ο ρόλος των νοσηλευτών πολυεπίπεδος και πολυδιάστατος στην κοινότητα, στο νοσοκομείο, στην εκπαίδευση.  Η νοσηλευτική επιστήμη και πράξη έχει πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δρα πάντα με γνώμονα τις αξίες του ανθρωπισμού.

Στην χώρα μας η κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στον χώρο της υγείας με τις δραματικές ελλείψεις πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, τους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, έχει οδηγήσει το νοσηλευτικό προσωπικό στα όρια κατάρρευσης του.

Αν με την έκθεση του ΟΟΣΑ το 2009 (σε προ κρίσης περίοδο) η χώρα μας  κατατάσσονταν στις τελευταίες θέσεις στα κράτη μέλη  του, γίνεται αντιληπτό  σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα με 12.000 και πλέον  αποχωρήσεις νοσηλευτών απ' τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, ενώ παράλληλα η ανεργία, παρά τις αυξημένες ανάγκες, έχει οδηγήσει αρκετούς συναδέλφους στα όρια της οικονομικής εξουθένωσης και στην μετανάστευση.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στη δυσλειτουργία του συστήματος υγείας αλλά και στην ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών με δυσμενείς συνέπειες στον ασθενή και στην κοινωνία. Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και βαθύτατα ανθρωπιστική κρίση.

Στη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών Υγείας,  θεωρούμε ότι οι νοσηλευτές  έχουν λόγο και  θέση ως ισότιμοι συνεργάτες ,σύμφωνα με τον θεσμικό και επιστημονικό τους ρόλο.

Άμεσα θα πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την επαρκή και ασφαλή νοσηλευτική στελέχωση των δομών υγείας, την καθιέρωση ενιαίας τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική, την καθιέρωση του καθηκοντολογίου κλπ, καθώς τα αντισταθμιστικά οφέλη εξανεμίζουν οποιοδήποτε οικονομικό κόστος, προάγουν την υγεία και την ποιότητα παροχής του νοσηλευτικού έργου.

Οι νοσηλευτές θα είναι αλληλέγγυοι και υποστηρικτές πολιτικών που διασφαλίζουν, προασπίζουν το έργο τους και  κατά συνέπεια προάγουν την παροχή ολοκληρωμένης, ισότιμης και ποιοτικής φροντίδας σε όσους.

Τελειώνοντας,  στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας  Ημέρας  Νοσηλευτή  2015   θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους τους Νοσηλευτές -τριες και τους Υγειονομικούς φορείς  της Περιφέρειας Κρήτης,  να συμμετέχουν στην παρακολούθηση των εργασιών της Παγκρήτιας Νοσηλευτικής Ημερίδας το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 στο ΠαΓΝΗ με θέμα «Νοσηλευτές:  Δύναμη Αλλαγής  - Ποιοτικά αποτελεσματικοί -  Οικονομικά αποδοτικοί»  η οποία διοργανώνεται από το 5o ΠΤ Κρήτης της ΕΝΕ σε συνεργασία με τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Κρήτης και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.