Διοικητικό συμβούλιο

Γνωρίστε το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΕ Κρήτης 2017 - 2020.

Πρόεδρος: Κριτσωτάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Ευάγγελος

Γραμματέας: Μελιδονιώτης Ευάγγελος 

Ταμίας: Χαρωνιτάκης Εμμανουήλ

Αναπ. Γραμματέας: Σαμαριτάκης Γεώργιος

Μέλη:

Ξυδάκη Ευαγγελία

Τολίκας Κωνσταντίνος

Βρύσαλης Δημήτριος

Καλπακίδου Αγγελική