Εγγραφές / ανανεώσεις μελών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Κριτσωτάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Ευάγγελος
Γραμματέας: Μελιδονιώτης Ευάγγελος
Ταμίας: Χαρωνιτάκης Εμμανουήλ
Αναπ. Γραμματέας: Σαμαριτάκης Γεώργιος
Μέλη:
Ξυδάκη Ευαγγελία
Τολίκας Κωνσταντίνος
Βρύσαλης Δημήτριος
Καλπακίδου Αγγελική