Εγγραφές / ανανεώσεις μελών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :                 Παπαδάκης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος :          Ξυδάκη Ευαγγελία
Γραμματέας :              Αντωνακάκη Μαρία
Ταμίας :                        Κρασανάκη Ελένη
Αναπ. Γραμματέας :    Καλπακίδου Αγγελική
Μέλη:
Σπινθούρη Μαρία 
Μανιού Μαρία
Μανουσάκη Νίκη
Λυδάκη Χαρίκλεια