Παράταση προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών

2η Παράταση προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής μέχρι Τετάρτη 9/9/2020

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών /τριων Δημόσιας Υγείας /Κοινοτικής Νοσηλευτικής. 

Οι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις αναφέρονται σε υποψήφιους/ες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και οι εννέα (9) θέσεις αφορούν ενδιαφερόμενους/ες που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα.


Υποβολή Αιτήσεων από Πέμπτη 27-08-2020 έως Τέταρτη 09-09-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
noseidikotita@hc-crete.gr