Πρόσκληση Σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ   
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.                                               
5ο ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Σπιναλόγκας 6 - Ηράκλειο          
Τ.Κ: 71201
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μελιδονιώτης
Τηλ: 2810-310366 (Τρίτη – Πέμπτη, 09.00-13.00)
Φαξ: 2810-310014 


Θέμα: «Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση»
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 5ου Π.Τ. Κρήτης της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ» την Τρίτη 04/02/2020 και ώρα 13.00 – 15.00. Για την συγκρότηση νομίμου απαρτίας απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 13.00 – 15.00 στον ίδιο χώρο, και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται το ¼ των μελών του Περιφερειακού Τμήματος.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επομένη, ήτοι την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 13.00 – 15.00 με όσα μέλη παρίστανται στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση αφορούν:
- την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019.
- τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019.
- οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2020.
- οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και εγκριθεί από το σώμα.

 
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 5ου Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

Γεώργιος Κριτσωτάκης