ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείται Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι  Τ.Ε.Ι για στελέχωση ιατρικής εταιρείας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107241700, 2310270084,2810361250,6977673272.