Υπηρεσίες Υγείας. Συστήματα και Πολιτικές

Σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι να διαφωτίσει θεωρητικά, από διαφορετικές οπτικές, και να καθοδηγήσει πρακτικά τους επαγγελματίες υγείας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, εστιάζοντας στις καλές πρακτικές, με πρόδηλο το σεβασμό στην φροντίδα της ανθρώπινης ζωής.


Πρόλογος: Ηλίας Μόσιαλος


Επιμέλεια Έκδοσης: Παύλος Σαράφης & Παναγιώτης Μπαμίδης


Ειδική τιμή διάθεσης 75€ προς τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ν.Ε. με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους, από την αρχική τιμή των 105€, έως 31/12/2020


Κάντε κλικ εδώ για το δελτίο τύπου.