13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Οκτωβρίου 2020, ως Web Congress, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – live streaming.


Σας καλούμε να το παρακολουθήσετε