Αίτημα αναβολής των εκλογών κατέθεσε η Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας

Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΝΕ-ΝΠΔΔ, ακολουθώντας τις δεσμευτικές καταστατικές διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 3252/2004, έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη, δια των αρμοδίων οργάνων διοίκησης, αρχαιρεσιών για την Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020.

Ωστόσο, κάτω από το ασφυκτικό βάρος των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων και δη της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορωνoϊού σε πολλές περιοχές της χώρας, κρίνεται πλέον σκόπιμη η αναβολή της επερχόμενης εκλογικής διαδικασίας, προεχόντως για λόγους διασφάλισης του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας και απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των νοσοκομείων της χώρας.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη απόφαση, η οποία, ωστόσο, υπαγορεύεται από τους προεκτεθέντες λόγους ανωτέρας βίας. Συναισθανόμενοι πλήρως την ευθύνη που μας αναλογεί, προσβλέπουμε στην αποδοχή του αιτήματος αναβολής των εκλογών της 2ας-11-2020 και αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 


Η Πρόεδρος του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ                                                       Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε
Κωνσταντία Μπελαλή                                                                                Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Πρόεδρος του 2ου Π.Τ. της ΕΝΕ
Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Ο Πρόεδρος του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ
Γεώργιος Αρβανίτης

Ο Πρόεδρος του 4ου Π.Τ. της ΕΝΕ
Απόστολος Κωτσής

Ο Πρόεδρος του 5ου Π.Τ. της ΕΝΕ
Γεώργιος Κριτσωτάκης