Ημερίδα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Πα.Γ.Ν.Η

Ημερίδα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας & την Πρόληψη Αυτοκτονικότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 
09.00-09.30  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
09.30-10.00   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 
10.00 - 10.15 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ.
Η Συμβολή της Νοσηλευτικής στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στην πρόληψη της αυτοκτονικότητας
Γεώργιος Αβραμίδης
 
10.15 – 11.00    1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Α. Βγόντζας,  Π. Ντζιλέπη
Αυτο- και ετερο-καταστροφικές συμπεριφορές των εφήβων 
Ευγενία Σουμάκη 

Αυτοκτονικότητα σε παιδιά και εφήβους. Διαχείριση σε νοσοκομειακό πλαίσιο
Γεώργιος Γεροστέργιος

Η πρώτη επαφή με γονείς εφήβων με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
Χριστίνα Πεδιαδιτάκη
 
11.00 -12.00   2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Ε. Σουμάκη, Τ. Πολυκανδριώτης
"Αυτοκτονίες στην Κρήτη: τι μπορούμε να κάνουμε?"
Αλέξανδρος Βγόντζας  

Αυτοκτονικός ιδεασμός και απόπειρες αυτοκτονίας. Δεδομένα από την Κρήτη και την Ελλάδα
Μαρία Μπάστα 

12.00  - 12.30 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

12.30  -13.15  3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:   Μ. Δημητράκη,   Α. Βαρβαζά
Ασθενής με Διπλή Διάγνωση
Βασίλειος Αναστασόπουλος 

Νοσηλεία ασθενών στη ΜΕΘ μετά από σοβαρή απόπειρα αυτοκαταστροφής
Αγγελική Κωνσταντινίδη, Άννα Μαρία Βαρβαζά

Αναγκαστική Νοσηλεία. Εφαρμοσμένες διαδικασίες στην Μονάδα Οξέων του Πα.Γ.Ν.Η
Αλέξανδρος Τζεδάκης 

13.15 -15.00   ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τεχνικές αποκλιμάκωσης της διέγερσης – Διαχείριση βίαιου ασθενή

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Γεώργιος Αβραμίδης

15.00 ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ