Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα - 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,
5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης, 

θα συνδιοργανώσει με την Περιφέρεια Κρήτης υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ

Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα με αφορμή το

'Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευτικής 2020'

την Παρασκευή και το Σάββατο 3-4 / 4 / 2020 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα διεξαχθούν Διαλέξεις, Στρογγυλές Τράπεζες, Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Κλινικά Φροντιστήρια για την επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα αιχμής.
        
Η Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα αποτελεί ένα θεσμό που απευθύνεται σε όλους τους Νοσηλευτές, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας όλης της Κρήτης.

Σας περιμένουμε και φέτος σε μια δυναμική και ζωντανή συνάντηση.

'Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευτικής 2020'

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης

 

Α. Γενικά

Έναρξη υποβολής εργασιών: 27 Ιανουαρίου 2020

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών: 29 Φεβρουαρίου 2020  

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 9 Μαρτίου 2020  


Για προφορική παρουσίαση θα γίνουν δεκτές μόνο ερευνητικές εργασίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέχρι έξι (6) συγγραφείς. 

Διάρκεια παρουσίασης ελεύθερης ανακοίνωσης: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης.

Ανασκοπήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο για αναρτημένη παρουσίαση (posterστις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τρεις (3) συγγραφείς. Το μέγεθος του πόστερ θα ανακοινωνθεί σε επόμενο χρόνο.


Φέτος θα γίνουν επίσης δεκτές υποβολές για Στρογυλές Τράπεζες και Διαλέξεις. Τον συντονισμό των Στρογγυλών Τραπεζών και των Διαλέξεων θα καθορίσει το ΔΣ και η Επιστημονική Επιτροπή. 

Οι Στρογυλές Τράπεζες θα πρέπει να αποτελούνται από τρεις ή τέσσερις ομιλίες συναφούς θεματικού περιεχομένου υπό κοινό ενιαίο τίτλο. Η διάρκειά τους θα είναι 1 ώρα.

Οι Διαλέξεις θα έχουν διάρκεια μισής ώρας. 
 

Β. Σύνταξη Κειμένου Περιλήψεων

1. Το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο ολογράφως.

4. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

5. Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων σε παραπομπή (με αριθμό-δείκτη) θα πρέπει να αναφέρονται οι τίτλοι των συγγραφέων καθώς και ο χώρος εργασίας τους με πεζά γράμματα.

6. Η αρίθμηση θα πρέπει να αναγράφεται επίσης με δείκτη στο όνομα του συγγραφέα που αντιστοιχεί.

7. Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να έχει δομή: Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. Στο τέλος να αναφέρονται λέξεις - κλειδιά.

8. Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως: «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λ.π. δεν θα γίνονται δεκτές.

Για την υποβολή της εργασίας χρειάζετε να κάνετε και τις δύο επόμενες διαδικασίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ (έως 29 Φεβρουαρίου 2020)
Στείλτε το κείμενο WORD με mail ΕΔΩ (έως 29 Φεβρουαρίου 2020)

Η δύναμη της Νοσηλευτικής είναι η δική σας συμμετοχή

Σας περιμένουμε

Για τους εργαζόμενους θα υπάρχει συμβολική συμμετοχή 5 ευρώ στην διημερίδα.